Página de opinión

Joan Borja

Joan Borja es profesor de Filología Catalana en la Universitat de Alicante

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

julio

junio

mayo

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

julio

junio

mayo

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

julio

junio

mayo

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

julio

junio

mayo

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

julio

junio

mayo

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

julio

junio

mayo

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

café del temps

Per amor a les paraules

El Tio Cuc és una font d’informació impagable per a entendre i reconstruir les preocupacions, les dèries, els anhels i les quimeres —les palpitacions de la vida quotidiana— de l’Alacant immediatament anterior a la Guerra Civil.

café del temps

Bernat Capó predilecte

Bernat Capó és una d’aquelles figures —escasses figures— amb capacitat per a generar consensos i exercir, des de l’àmbit de la literatura i la cultura, una certa ascendència transversal i benèfica

x