Resultados de "dependencia"

POLÍTIC.ES

Invisibles 

No hauríem de deixar que l’estadística ens impedisca veure el fons de qüestions com la dependència o la violència de gènere

x