responsable de la unitat territorial

Alicia Garijo, nova directora de l'Institut Valencià de Cultura a Alacant

31/03/2017 - 

ALACANT. El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat pel secretari autonòmic, Albert Girona director general de l'IVC, Abel Guarinos, i els tres directors adjunts del'IVC, s'han reunit amb Alicia Garijo i Alfonso Ribes, nous responsables de les unitats territorials de l'Institut Valencià de Cultura d'Alacant i Castelló, respectivament. 

Amb aquests nomenaments es completa l'organigrama del nou Institut Valencià de Cultura. Els càrrecs de coordinadors de les unitats territorials són nous dins de l'organigrama de l'Institut Valencià deCultura i, segons el conseller Marzà, "són una mostra decidida de lavoluntat de territorialitzar com cal la Cultura de la Generalitat, amb persones que coneguen de ben a prop la realitat cultural tant de les comarques d'Alacant com de les de Castelló, amb la intenció de realitzar programacions d'ArtsEscèniques, Audiovisuals i Música i Cultura Popular adients a cada punt delterritori valencià". 

Les places que ocupen Alicia Garijo i Alfonso Ribes tenen el perfil de funcionaris públics. Cultura ha volgut seguir el Codi de Bones Pràctiques de la Cultura Valenciana i és per això que el màxim responsable de Cultura ha manifestat que "en compte de triar a dit aquestes persones en l'àmbit territorial, s'ha configurat una comissió per a cada plaça, conformada en cada cas per 6 representants, 2 de l'Administració, 2 del sector cultural valencià i 2 persones expertes en cultura proposades perentitats i col·lectius específicament de les comarques de Castelló i de les comarques d'Alacant, que han valorat els diferents candidats i han proposat les dues opcions que millors perfils reunien". 

Alicia Garijo, responsable a Alacant

Nascuda a Alacant, ha treballat extensament en la gestió de projectes culturals de l'Ajuntament d'Altea. Llicenciada en Filologia i Lletres, Alicia Garijo compta amb un màster en Direcció i Gestió Cultural i diversos cursos relacionats amb la gestió cultural de l'Administració

Les funcions dels responsables de les unitats territorials de l'IVC se centraran, fonamentalment, en l'execució i la gestió ordinàries de les activitats de l'entitat en la zona geogràfica de la seua competència i en els espais propis de l'IVC en aquest mateix territori; la coordinació del personal de l'IVC adscrit als espais i activitats que es gestionen en el seu marc provincial; la coordinació i promoció de les activitats proposades des de l'IVC amb especial atenció pel que fa a la recercade nous públics i la fidelització de públics i el contacte amb els diferents professionals dels sectors artístics de les comarques que abasten, i la relacióamb les diferents direccions adjuntes de l'IVC, per tal de fer viable la incidènciade les tasques d'aquestes a tota la ciutadania i sectors professionals implicats de les seues comarques.

Cal recordar que, el passat 27 de gener, l'IVC vapublicar la convocatòria d'aquestes places per mitjà d'un procés de seleccióper tal de nomenar els caps de servei de les unitats territorials de les comarques d'Alacant i Castelló entre el personal funcionari de qualsevol administració pública (Generalitat, diputacions, ajuntaments i universitats).

Les comissions d'avaluació de les candidatures es vanreunir al març. La d'Alacant estava conformada pel secretari autonòmic deCultura i Esport, Albert Girona; el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; la gestora cultural de l'Ajuntament de Guardamar del Segura, Marylène Albentosa; la gestora cultural de l'Ajuntament de Xàbia, Pepa Roig; la productora audiovisual alcoiana, Carolina Miralles; i l'actor idirector escènic, Tomàs Mestre.

Una vegada comprovada tota ladocumentació per part de Funció Pública de la Generalitat i determinant quetots dos reuneixen els requisits requerits, Cultura fa públics aquests doscàrrecs que completen l'organigrama organitzatiu de l'Institut Valencià de Cultura al llarg del territorio.

Noticias relacionadas

next
x