GRUPO PLAZA

cultura » en construcció 

IA per a posar en valor la intel·ligència humana

Potser ChatGPT ens ajude a revaloritzar el coneixement interioritzat en la pròpia intel·ligència, el pensament propi i l’expressió personal que aquell coneixement produïx

| 20/04/2023 | 2 min, 42 seg

Estiguí unes setmanes enjogassat pel ChatGPT, amb una excitació obsessiva, com la dels primers dies d’idil·li i fascinació amb l’accés a internet, quan isqué. Llavors posàvem a prova aquella biblioteca babèlica, com ara amb el GPT. A vore què sap i què no sap, què pot fer i com ho fa. Ací, algunes troballes:

• Si li parles en valencià, et contesta en valencià, amb alguns erros. Està clar que ens copia.

• Escriu poemes de circumstàncies i lletres de cançons. Fins i tot a la manera de. En realitat, desconeix la rima. Els sonets els fa a l’anglesa, model shakespearià. Se li resistix el petrarquià, però és capaç de transformar un bon poema en un relat mediocre. A l’inrevés els resultats són catastròfics.

• Té traça per als models textuals i és ideal per a notes de premsa, textos promocionals, ressenyes sense haver llegit el llibre, notícies falses, cròniques deportives… però desconeix els llibrets de falla. O ho fingix.

• Allò que no sap, s’ho inventa basant-se en allò que ha llegit en xàrcies, amb generalitats i llocs comuns. Així com ho fem nosaltres.

• Si li demanes un himne cridant a la vaga, et sermoneja, explicant que no està programat per a incitar a la violència. Suponc que té vaga arxivada al costat de goma2 o pederàstia i, així, evidencia per a quin marc econòmic treballa i en quin marc mental vol que ens mantingam, conforme va substituint-nos.

• Sap redactar activitats docents: proves de lectura i comentari de text, exàmens de pronoms febles… i li pots demanar les respostes. S’acosta el dia en què el professorat proposarà activitats generades amb IA i l’alumnat les resoldrà d’igual manera. Així tindrem més temps per a consultar les xàrcies que ens corresponguen per edat i condició, on ja abunden els texts generats amb IA.

“Ai, que ara la xicalla presentarà treballs fets pel ChatGPT”. Veges tu! Ja fa anys que s’imposa l’ensenyança per competències, el saber fer per damunt del saber. I així tens al professorat forçant a redactar opinions o notícies a alumnes que mai han llegit un diari ni saben res del tema sobre el qual han d’opinar. I es valoren els treballs segons s’ajusten a esquemes, models i estereotips. Ara açò ja ho fa igual de bé o de malament la maquineta.

Potser ChatGPT ens ajude a devaluar esta runa utilitarista; a revaloritzar el coneixement interioritzat en la pròpia intel·ligència –i el goig que fa–,  el pensament propi i l’expressió personal –original, per tant, encara que coincidisca amb milers– que aquell coneixement produïx. I així, al remat, servirà per a alguna cosa.

Ramon Morera Soler (Oliva, 1976), escriptor frustrat i lector impenitent. Professor de llengua i literatura en ESO i Batxillerat. Lletriste i cantant de rock'n'roll en Mossén Bramit Morera i Els Morts.

next